Wednesday, April 23, 2014

ประวัติน้ำพริกหนุ่ม อาหารขึ้นชื่อของเมืองล้านนา

น้ำพริกหนุ่ม คือน้ำพริก ที่เป็นอาหารล้านนา ที่รุ้จักกันมาช้านาน ไม่แน่ชัดว่าเริ่มมีการคิดค้นเมนูน้ำพริกหนุ่มขึ้นมาเมื่อไหร่ น้ำพริกหนุ่มเป็นเมนูที่ประกอบมาจากพริกชนิดหนึ่ง ชื่อสายพันธ์ว่า "พริกหนุ่ม" สามารถใช้ได้ทั้งพริกหนุ่มที่แก่จัด หรือยังไม่แก่มาก ก็ได้ แต่ส่วนมากนิยมใช้พริกหนุ่มที่ยังไม่แก่จัด นำมาย่างโขลกใส่ส่วนผสม ในบล็อกน้ำพริกหนุ่มของเราได้มีสูตรวิธีปรุงน้ำพริกหนุ่มหลายสูตร เพื่อนๆสามารถค้นหาและอ่านเพิ่มเติมได้  เมื่อปรุงน้ำพริกหนุ่มเรียบร้อยแล้ว สามารถรัปประทานควบคู่กับเมนูอื่นๆ ได้หลากหลายเมนู แต่ที่เรามักจะพบเห็น และเคยลิ้มลองกันมาแล้ว คือ น้ำพริกหนุ่ม กินคู่กับแคปหมู วิธีรัปประทานนั้นก็ง่ายมาก คือ ใช้แคปหมูคุ้ย หรือตักน้ำพริกขึ้นมาพอประมาณ ตามแต่ละคนชอบ บางท่านก็ชอบรัปประทานคู่กับผัก ข้าวเหนียว ก็มี
ประวัติน้ำพริกหนุ่ม
ประวัติน้ำพริกหนุ่ม

บางสูตร มีการใส่ปลาร้าสับ หรือบางทีก็ใส่กะปิแล้วย่างไฟ เพิ่มความหอมและรสชาติกลมกล่อมของปลาร้า หรือกะปิ ตามแต่ความนิยม
บางสูตรก็ใส่น้ำปลากับเกลือ ผักชี ผักหอมลงไปด้วย เรียกได้ว่าเมนู้น้ำพริกหนุ่มนั้น สามารถประยุกต์ และปรุงได้หลากหลายรูปแบบตามแต่ความชอบจริงๆ

No comments:

Post a Comment